یِّـــُــــــاَدِّ دُّاشُِـُِـِـّــُِــّــِــَُــِــَِــِّـِـَــّتُ هُِای مَِنَُ

در این وبلاگ بسیاری از متن های "عاشقانه،رفاقتی،و...."گذاشته خواهد شد

یِّـــُــــــاَدِّ دُّاشُِـُِـِـّــُِــّــِــَُــِــَِــِّـِـَــّتُ هُِای مَِنَُ

در این وبلاگ بسیاری از متن های "عاشقانه،رفاقتی،و...."گذاشته خواهد شد

سخنی زیبا از بهروز وثوق

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۰۹ ق.ظ | ADMIN ADMIN | ۱ نظر

عنوان اولین مطلب آزمایشی من

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۰۹ ق.ظ | ADMIN ADMIN | ۰ نظر

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.